• Φορμίωνος 265, Βύρωνας, 16233, ΑΤΤΙΚΗΣ

INOX – Σμυριδόδισκοι

Δίσκοι κοπής για ανοξείδωτα υλικά.

Τύπος Safeprotex Prämium

Διάμετροι

Φ115 x 1,0 x 22,2 mm
Φ125 x 1,0 x 22,2 mm
Φ180 x 1,8 x 22,2 mm
Φ230 x 1,8 x 22,2 mm