• Φορμίωνος 265, Βύρωνας, 16233, ΑΤΤΙΚΗΣ

Galaxy 4000 Multistar