• Φορμίωνος 265, Βύρωνας, 16233, ΑΤΤΙΚΗΣ

Κρουστικά Αέρος

Σε συνεργασία με καλλιτέχνες και γλύπτες έχουμε δημιουργήσει ένα πρωτοπόριακο πρόγραμμα. Έχει δοθεί σημασία μεταξύ άλλων σε:

    • Εργονομία
    • Ρύθμιση δύναμης κρούσης
    • Διαφορετικά χαρακτηριστικά κρούσης
    • Ξεκίνημα